Agenda:

24 septembrie

V. Ghika: un laïc au service des pauvres...

Conferință (în lb. franceză)

Invitat: Mgr Philippe Brizard

Espace Bernanos, Paris

ora 19.00

 

25 septembrie

Mgr Vladimir Ghika, prêtre et martyr...

Conferință (în lb. franceză)

Invitat: Monica Broșteanu

Centrul Ss. Petru și Andrei (București)

ora 20.00

 

29 septembrie

Sf. Liturghie de mulțumire

Biserica Sf. Tereza din Villejuif (Franța)

ora 9.30 (ora Franței)

 

6 octombrie

Sf. Liturghie de mulțumire

Catedrala Notre-Dame din Paris

ora 18.30 (ora Franței)

 

7 octombrie

90 de ani de la hirotonirea mons. Ghika

 

Ştiri:
Ne gasiti pe:
Flickr Youtube Facebook

P-R

Protonotar apostolic

Vladimir Ghika a fost chemat cu apelativul „Monsenior” după ce a fost numit de către papa, la 31 mai 1931, protonotar apostolic.

Derivație de la NOTAR (Din lat. notárius, secretar, cel care ia notă; actuárius, stenograf). În antichitate erau 7 notari care alcătuiau Actele Martirilor. Ulterior în curia romană au fost numiți 7 PROTONOTARI care are sarcina de a redacta, înregistra şi clasa actele pe care le autentifică prin propria semnătură. Pe lângă cei care împlinesc efectiv această misiune mai sunt cei cărora le este conferit acest titlu în mod onorific.

 

Postulator

Pentru procesul de beatificare și canonizare al lui Vladimir Ghika au împlinit misiunea de postulatori în mod succesiv pr. Ioan Ciobanu, pr. Claudiu Bărbuț și pr. Francisc Ungureanu

(Din lat. postuláre, a cere). Persoana (cleric, călugăr, laic) care, înzestrată cu mandat special, aprobat de autoritatea ecleziastică competentă, reprezintă pe cel care promovează o cauză de beatificare sau de canonizare (de ex., pe un credincios, o dieceză, un institut călugăresc etc.), tratează cauza în faţa tribunalului competent, apără personal sau prin intermediul altora interesele cauzei şi colaborează cu autoritatea ecleziastică la aflarea adevărului.

 

Rector

Vladimir Ghika a fost numit imediat după ce a devenit preot rector la Biserica Străinilor din Paris

(Din lat. réctor, conducător). 1. Denumire dată persoanei care conduce un seminar, un colegiu, un institut teologic sau o universitate. 2. Denumire dată preotului care conduce o Biserică (réctor ecclésiae) care nu este nici parohială, nici filială, nici capitulară (încredinţată canonicilor), nici anexată unei comunităţi călugăreşti care să celebreze în ea oficiile sacre (cf. CDC, can. 556).

 

Relicvă

Cu ocazia beatificării vor fi venerate relicvele Fericitului Vladimir Ghika, preot martir

(Din lat. relíquiae, resturi). În sens larg, tot ce rămâne după moartea unui creştin care a murit în faimă de sfinţenie: trupul (moaştele), instrumentele cu care eventual a fost martirizat, lucrurile ce i-au aparţinut etc., care au devenit obiect de veneraţie din partea credincioşilor. În sens strict, moaştele şi obiectele care au aparţinut fericiţilor şi sfinţilor. Este absolut interzisă vânzarea relicvelor sacre. De asemenea, relicvele importante ca şi cele care sunt foarte cinstite de popor, nu pot fi înstrăinate sau transferate fără permisiunea Scaunului Apostolic (cf. CDC, can. 1190). Motivul venerării relicvelor este de a proclama faptele minunate ale lui Cristos în slujitorii săi şi de a oferi credincioşilor exemple vrednice de urmat (cf. SC 111). Cinstea relicvelor este şi un semn de respect pentru trupul chemat să intre în comuniune cu Dumnezeu la învierea din morţi.